Молитва о болящем к господу богу


Молитвы о болящем ко Господу

молитвы о болящем

Молитва первая:

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (имя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (имя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Молитва вторая:

Влады́ка Вседержи́телю, Врачу́ ду́ш и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй! Раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ и исцели́ его́, возста́вив от одра́ и не́мощи. Запрети́ ду́ху не́мощи, оста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, и е́же е́сть в не́м согреше́ние или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, прости́ Твоего́ ра́ди человеколю́бия. Е́й, Го́споди, пощади́ созда́ние Твое́ во Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́м же благослове́н еси́, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья:

Тропарь, глас 4

Ско́pый в заступле́нии Еди́н сый, Хpисте́, ско́pое свы́ше покажи́ посеще́ние стpа́ждущим pабо́м Твои́м, и изба́ви от неду́г и го́pьких боле́зней, и воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непpеста́нно, моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 2

На одре́ боле́зни лежа́щих и сме́ртною ра́ною уя́звленных, я́коже иногда́ воздви́гл еси́, Спа́се, Петро́ву те́щу, и рассла́бленнаго на одре́ носи́маго, си́це и ны́не, Милосе́рде, стра́ждущих посети́ и исцели́: Ты бо Еди́н еси́ неду́ги и боле́зни ро́да на́шего понесы́й, и вся моги́й, я́ко Многоми́лостив.

Молитва о болящем Пресвятой Троице

как молиться о болеющем


О, премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Молитвы о болящем Богородице

Молитва перед иконой «Целительница»:

молитвы о болящем Божией МатериПриими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва перед иконой «Всецарица»:


молитва о болеющих детяхО, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упроси́, Ты за мя умоли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки.

Ами́нь.

Другая молитва перед этой же иконой:

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди.


́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва о болящем великомученику и целителю Пантелеимону

молитва о болящем ПантелеймонуТропарь, глас 3-й:

Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне, моли Милостивого Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

Кондак, глас 5-й:

Подражатель сый Милостиваго, и исцелений благодать от Него прием, страстотерпче и мучениче Христа Бога, молитвами твоими душевныя наша недуги исцели, отгоняя присно борца соблазны от вопиющих верно: спаси ны, Господи.

Молитва:

Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных, пред святою твоей иконою усердне молящихся.


проси нам у Господа Бога, Емуже со Ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих: cе бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь; даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да, сподобившися тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Молитва о болящем всем святым врачам

О, вели́ции Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Пантелеи́моне, Косма́ и Дамиа́не, Ки́ре и Иоа́нне, Ермола́е, Диоми́де, Фо́тие и Аники́то! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м (имена́). Вы́ ве́сте на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шите воздыха́ния мно́жества к ва́м притека́ющих. Сего́ ра́ди к ва́м, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим зове́м: не оставля́йте на́с ва́шим у Бо́га хода́тайством. Мы́ при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния, руководи́те на́с, ми́лостивии наста́вницы. Мы́ не́мощны есмы́ в ве́ре, утверди́те на́с, Правове́рия учи́тели.


́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л, обогати́те на́с, милосе́рдия сокро́вища. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми, помози́те на́м, безпомо́щных засту́пницы. Гне́в пра́ведный, дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́те от на́с ва́шим хода́тайством у престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же вы́ предстоите́ на Небеси́, свя́ти и пра́ведницы. Услы́шите на́с, вели́ции Христо́вы уго́дницы, ва́с с ве́рою призыва́ющих, и испроси́те моли́твами ва́шими у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние. Вы́ бо помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы, и о ва́с сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва о болящих детях Параскеве Пятнице

молитвы о болящих детяхТропарь, глас 4-й:

Премудрая и всехвальная Христова мученица Параскева, мужескую крепость приемши, женскую же немощь отвергши, диавола победи, и мучителя посрами, вопиющи и глаголющи: приидите, тело мое мечем ссецыте и огнем сожгите, аз бо радующися иду ко Христу, Жениху моему.

Тоя молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

Кондак, глас 3-й:

Всесвятое и непорочное мучение принесши, яко вино пречестное, безсмертному Жениху Христу, ангельское ликостояние возвеселила еси и победила еси демонския козни: сего ради тя честно верою чтим, мученице Параскево, многострадальная.


Молитва:

О, святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, чистоты образе, великодушных зерцало, премудрых удивление, веры христианския хранительнице, идольския льсти обличительнице, Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная! Молим тя, святая мученице, буди о нас печальница ко Христу Богу, Егоже преблаженнейшим зрением присно веселитися. Моли Всемилостиваго, Егоже словом очи слепым отверзе, да избавит нас от болезни очес наших, телесных вкупе и душевных; разжени твоими святыми молитвами темный мрак, прибывший от грехов наших, испроси у Отца Света свет благодати душевным и телесным очесем нашим; просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение. О, великая угодница Божия!

О, мужественнейшая дево! О, крепкая мученице святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися о окаянных и зело нерадивых грешнецех, ускори на помощь нам, ибо зело немощни есмы. Моли Господа, чистая девице, моли Милосердаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствовавши, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний Божественных внидем во свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми небесными силами Трисвятительное Единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

elefteria.ru

Молитва о здравии


«В болезнях, прежде врачей и лекарств, пользуйся молитвой», — говорил преподобный Нил, подвижник Синайский. Многие люди, оказавшись лицом к лицу с болезнью, особенно с тяжёлой или смертельной, разворачиваются лицом к Небу. Они интуитивно чувствуют, куда им надо идти, у Кого искать помощи. Но так велик остаётся соблазн лёгкого, понятного пути, особенно когда нас к нему подталкивают. Увы, часто даже в храме.

Приходит человек растерянный, напуганный диагнозом, в ближайшую церковь, спрашивает: «Что делать?». И ему объясняют, что весьма богоугодно заказать сорокоуст о здравии, поминание на псалтирь в монастыре, молебен, подать записочку о поминовении на Литургии, особенно на проскомидии и т.д. И оказывается, что проблема жизни и смерти — твоей! — это всего лишь вопрос цены. Сделал «всё, что ПОЛОЖЕНО» человек и не задумался даже, кем положено, для чего?

Нет, конечно, всё это надо делать — и записочки подавать, и молебны заказывать. Великая, особая сила заключается в церковной молитве. Но надо помнить, что молитва эта усиливается тысячекратно, если Вы сами принимаете в ней участие


«Но кто же тут болезненно молится? — спрашивает святитель Феофан Затворник женщину, просящую о больной дочери, — Бог внимает молитве, когда молятся болящею о чём-либо душою. Если никто не воздохнёт от души, то молебны протрещат, а молитвы о болящей не будет. То же и проскомидия, то же и обедня. Только и есть тут ваша вера и надежда, знамением коих служат ваши заказы. Но сами вы бываете ли на молебнах? Если нет, то и ваша вера безмолвна… Вы заказали, но, дав деньги, чтоб другие молились, сами сбросили с плеч все заботы… Болящего о больной никого и нет. Служащим молебен и на ум не приходит поболеть пред Господом душою о тех, коих поминают на молебне… Да и где им на всех наболеться?! Другое дело, когда вы сами на молебне или в церкви на Литургии, когда поминается Н. на проскомидии… Тогда ваше болезнование берётся молитвою Церкви и быстрее возносится к Престолу Божию… и самую молитву Церкви делает болезнующею, хотя служащие и не болят… Так видите, в чём сила!.. Бывайте на молебнах сами, и болите душою о болящей…»

Молитва о здравии —  о чем молиться и как?

Только о чём молиться и как?

«Болезни есть крест, он прожигает грехи, которые мы и грехами не осознаём. А потому благодарим милосердие Божие, посланное нам в болезнях.


пройти через горнило их предстоит каждому христианину… ибо несть человека, который жил бы и не согрешил… Молюсь не о том, чтобы болезни ушли, но чтобы ты их правильно оценил и воспринял», — писал одному из своих просителей старенький, больной архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
Святые отцы учат, что главнейшее средство для исправления духовных причин недугов — молитва и покаяние. Но сила и ценность святости для нас состоит не в том, что подвижники благочестия выдают инструкции: «Прочти эти слова, и они, как заклинание, исполнят твоё желание». Святые подают нам ПРИМЕР — сокрушения о грехах, молитвы, подвига самой жизни. Они были такими же, как и мы, так же болели, так же страдали, так же искали Бога… Так, да не так — чистым сердцем. Именно поэтому мы и читаем молитвы угодников Божьих как свои — они точнее, чем мы сами способны выразить наши чувства, а главное, — их направить.

Таковы и Псалмы святого царя-псалмопевца Давида. Если бы мы могли от сердца молиться так:

Молитва о здравии. Псалом 37

1Псалом Давида, в воспоминание о субботе.

2Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим.
3Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою.
4Нет исцеления для плоти моей от гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих,
5ибо беззакония мои превысили голову мою, как бремя тяжкое отяготели на мне.
6Смердят и гноятся раны мои от безумия моего:
7пострадал я и был согбен до конца, весь день, сетуя, ходил.
8Ибо исполнились глумлений чресла мои, и нет исцеления для плоти моей.
9Я был сокрушен и унижен безмерно, кричал от стенания сердца моего.
10Господи, пред Тобою — всё желание моё, и стенание моё от Тебя не сокрыто.
11Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя, и свет очей моих — и того нет со мною.
12Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня,
13и ближние мои встали вдали, и теснились ищущие душу мою, и ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день измышляли.
14Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст своих;
15и стал как человек не слышащий и не имеющий в устах своих обличения.
16Ибо я на Тебя, Господи, уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой.
17Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне враги мои!», ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались.
18Ибо я к ударам готов, и страдание моё всегда предо мною.
19Ибо беззаконие моё я возвещу и позабочусь о грехе моём.
20Враги же мои живут, и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня неправедно.
21Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился.
22Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня,
22обратись на помощь мне, Господи спасения моего!

Читайте также — Утренние молитвы

Однако далеко не всегда болезни являются наказанием за грехи. Иеромонах Дмитрий (Першин) пишет: «Страдание может иметь свою цель, и даже более высокую, чем участь страдальца. Бог попускает сатане поразить тело Иова проказой для того, чтобы отучить ветхозаветный Израиль от привычки объяснять скорби кого-либо его же грехами и, кроме того, приоткрыть тайну и меру Своей любви, которая будет явлена на Голгофе. Страдания, которые обрушились на Иова, перевернули его душу. Утратив детей, имущество и здоровье, этот ветхозаветный страстотерпец вдруг как-то иначе начал постигать Самого Бога: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя», — говорит потрясённый Иов Творцу» (Иов 42:5)».

Святые отцы указывали несколько духовных причин болезни человека. «Неужели, скажешь, все болезни от грехов? Не все, но большая часть. Некоторые бывают и от беспечности… Случаются болезни и для нашего испытания в добре», — учил святитель Иоанн Златоуст. Он же, вспоминая историю праведного Иова, объясняет: «Бог часто попускает тебе впасть в болезни не потому, что Он оставил тебя, но чтобы более тебя прославить. Итак, будь терпелив». «Посылает Бог иное в наказание, как епитимью, иное в образумление, чтоб опомнился человек; иное, чтоб избавить от беды, в которую попал бы человек, если бы был здоров; иное, чтобы терпение показал человек и тем большую заслужил награду; иное, чтобы очистить от какой страсти, и для многих других причин», — говорил святитель Феофан Затворник.
А ещё мы учимся у святых доверию к Богу, пославшему нам болезнь, терпению в несении страданий, правильному отношению к врачам, у которых ищем помощи. В молитве иконе «Всецарица», к которой часто прибегают онкобольные, есть слова: «Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего!» И священномученик Арсений (Жадановский) наставлял: «Болящий, имей такое расположение сердца: всё в руках Божиих — и смерть моя, и жизнь. Но ты, Господи, всё дал на службу человеку: Ты даровал нам и врачебную науку и докторов. Благослови же, Господи, обратиться к такому-то доктору и умудри его помочь мне! Твёрдо верю, что если Ты, Господи, не благословишь, то никакой доктор мне не поможет».

Святые отцы призывают во время болезни проявлять терпение не только отсутствием ропота, но прежде всего — благодарением: «С одра болезни приносите благодарение Богу… Благодарением притупляется лютость болезни! Благодарением приносится болящему духовное утешение!» — призывал Игнатий (Брянчанинов).
Давайте же учиться сердечно молить Бога о здоровье духовном и телесном, причём не только своём и близких, а всех, кто нуждается в нашей помощи.

Молитва в болезни

Господи Боже, Владыко жизни моей, Ты по благости Твоей сказал: не хочу смерти грешника, но чтоб он обратился и жив был. Я знаю, что эта болезнь, которою я страдаю, есть наказание Твое за мои грехи и беззакония; знаю, что по делам моим я заслужил тягчайшее наказание, но, Человеколюбче, поступай со мною не по злобе моей, а по беспредельному милосердию Твоему. Не пожелай смерти моей, но дай мне силы, чтобы я терпеливо сносил болезнь, как заслуженное мною испытание, и по исцелении от нее обратился всем сердцем, всею душою и всеми моими чувствами к Тебе, Господу Богу, Создателю моему, и жив был для исполнения святых Твоих заповедей, для спокойствия моих родных и для моего благополучия. Аминь.

Молитва болящей

Господи, видишь Ты мою болезнь. Ты знаешь, как я грешна и немощна; помоги мне терпеть и благодарить Твою Благость. Господи, сотвори, чтобы болезнь эта была в очищение многих моих грехов. Владыко Господи, я в руках Твоих, помилуй меня по воле Твоей и, если мне полезно, исцели меня вскоре. Достойное по делам моим приемлю; помяни мя, Господи, во Царствии Твоем! Слава Богу за все!

Молитва благодарственная, святого Иоанна Кронштадского, читаемая после исцеления от болезни

Слава Тебе, Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначальнаго Отца, едине изцеляяй всяк недуг и всяку язю в людех, яко помиловал мя еси грешнаго и избавил еси мя от болезни моей, не попустив ей развиться и умертвить меня по грехам моим. Даруй мне отныне, Владыко, силу твердо творить волю Твою во спасение души моея окаянныя и во славу Твою со Безначальным Твоим Отцем и Единосущным Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва во время эпидемии

Господи Боже наш! Услышь с высоты святаго Твоего Престола нас, грешных и недостойных рабов Твоих, благость Твою грехами своими прогневавших и милосердие Твое удаливших, и не взыскивай с рабов Твоих, но отврати страшный гнев Твой, справедливо нас постигший, прекрати пагубное наказание, удали страшный меч Твой, невидимо и безвременно нас поражающий, и пощади несчастных и слабых рабов Твоих, и не обрекай на смерть души наши, в покаянии прибегающие с истомленным сердцем и со слезами к Тебе, Богу Милосердому, мольбам нашим внимающему и перемену подающему. Ибо Тебе (одному только) принадлежит милость и спасение, Боже наш, и Тебе славословие приносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на всякую немощь

Владыко Вседержителю, Врачу душ и телес, смиряяй и возносяй, наказуяй и паки исцеляяй, брата нашего (имя) немощствующа посети милостию Твоею, простри мышцу Твою, исполнену исцеления и врачбы, и исцели его, возставляй от одра и немощи, запрети духу немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку рану, всяку огневицу и трясавицу. И аще есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости, Твоего ради человеколюбия.

Молитва за немощного и неспящего

Боже Великий, Хвальный и Непостижимый, и Неисповедимый, создавый человека рукою Твоею, персть взем от земли и образом Твоим почтивый его, явися на рабе Твоем (имя) и даждь ему сон успокоения, сон телесный, здравия и спасения живота, и крепость душевную и телесную. Сам убо, Человеколюбче Царю, предстани и ныне наитием Святаго Твоего Духа, и посети раба Твоего (имя) , даруй ему здравие, крепость и благомощие Твоею благостию: яко от Тебе есть всяко даяние благо и всяк дар совершен. Ты бо еси Врач душ наших, и Тебе славу, и благодарение, и поклонение возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
О том же молятся святым семи отрокам и Ангелу Хранителю болящего.

Марина ГОРИНОВА, православная газета «Логос»

Вы прочитали материал Молитва о здравии. Как молиться о больном. Читайте также:

  • Значение болезней
  • Болезнь как лекарство, болезнь как школа

www.pravmir.ru

Молитва Господу при бессоннице

 
Боже великий, всеславный и непостижимый, создавший рукою Твоею человека из праха земного и почтивший его Твоим образом.

Посети душу и тело раба Твоего (имя), — по молитвам преславной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, святых Небесных Сил Бесплотных, честного Предтечи и Крестителя Иоанна,

святых славных и всехвальных апостолов, святых вселенских учителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Афанасия и Кирилла, святителей Николая Мирликийского и Спиридона Тримифунского, чудотворцев, святого первомученика и архидиакона Стефана,

святых великомучеников Георгия Победоносца, Димитрия Мироточца, Феодора Стратилата и всех святых мучеников, преподобных и богоносных отец наших Антония, Евфимия, Саввы Освященнаго, Феодосия — общего жития начальника, Онуфрия, Арсения, Афанасия Афонскаго и всех преподобных, святых и исцелителей-бессребреников Космы и Дамиана,

Кира и Иоанна, Фалалея и Трифона и прочих, святого праведного Иоанна Кронштадтского, святого преподобного Иоанна Рыльского, святой блаженной Ксении Петербуржской и всех Твоих святых.

И по их молитвам пошли ему (ей, мне) мирный сон во здравие и спасение, для и крепости душевной и телесной — как некогда посетил Ты святых Твоих семь отроков, исповедников и свидетелей Твоего явления, которых показал Ты во дни Декия, царя и отступника, усыпив их в вертепе на сто и восемьдесят лет, будто младенцев, согреваемых в чреве матери своей и не претерпевших тления, в похвалу и славу человеколюбия Твоего и в утверждение и извещение нашего нового бытия и воскресения всех.

Сам, как человеколюбивый Царь, посети и ныне наитием Святого Твоего Духа раба Твоего (имя) и даруй ему (мне) здравие и крепость Твоею благостью.

Ибо Ты — врач душ и телес наших, и Тебе славу и благодарение и поклонение воссылаем с Безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

mymolitva.ru

Автор: Администратор сайта | 04.04.2018

Желая побыстрее исцелить ближайшего родственника, смиренно читайте православную молитву о болящем человеке, обращенную к Господу Богу.

Вкупе с традиционным лечением, она станет идеальным подспорьем к таблеткам и лекарствам.

Даже в запущенных случаях настанет облегчение, и болящий поправится намного быстрей.

От Вас требуется непоколебимая вера в Господа нашего Иисуса Христа.

Ступайте в православный Храм и купите сколь угодно свечей.

Приберегите несколько из них для домашнего моления.

Поставьте свечи к иконе Спасителя.

Накладывая на себя крестное знамение, неслышно произнесите эти молитвенные строчки.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Исцели болящего/болящую (называете имя человека) от недугов телесных и страданий душевных. Аминь.

Набираете святой воды и возвращаетесь назад.

Когда выпадет свободная минута, уединитесь в изолированной комнате. Зажгите оставшиеся свечи. Рядом поставьте икону Господа Бога и графин со святою водой.

Искренне раскайтесь в содеянных грехах. Никого ни в чем не вините. Простите врагов. Вдохновитесь верой в то, что болящий родственник обретет доброе здравие.

Приступайте к неспешному молению.

Господи Иисусе Христе, поправь здоровье раба Божьего/рабы Божьей (называете имя), очисти благодатью своей от уныния, сомнения, неверия, презрения. Пусть раны затянутся, глаза, руки, ноги исцелятся, опухоли рассосутся, тревожные мысли уймутся. Отпусти грехи болящего, ныне от недугов скорбящего. Ниспошли заступничество свое, чтобы снизошло выздоровление, не покинула его сила духа и терпение. Пусть святой водой все немощи смоются, наступит прозрение, поможет вскоре лечение. Верую в тебя и уповаю, в смирении молитву читаю. Да будет воля твоя. Аминь.

Свечи должны угаснуть без посторонней помощи. Их огарки отнесите в православный Храм.

Пейте святую воду вместе с болящим человеком.

На следующий день вновь обратитесь к молитве.

Да поможет Вам Господь Бог!

Читайте похожие темы

100molitv.ru

МОЛИТВЫ О БОЛЯЩИХ

Тропарь и кондак о недужных

Тропарь, глас 4

Скорый в заступлении един сый, Христе, скорое свыше покажи посещение страждущему рабу Твоему, и избави от недуг и горьких болезней и воздвигни во еже пети Тя и славити непрестанно, молитвами Богородицы, едине Человеколюбче.

Кондак, глас 2

На одре болезни лежащаго и смертною раною уязвленнаго, якоже иногда воздвигл еси, Спасе, Петрову тещу и разслабленнаго на одре носимого, сице и ныне, Милосерде, страждущаго посети и исцели: Ты бо един еси недуги и болезни рода нашего понесый, и вся могий, яко Многомилостив.

Молитва Пресвятой Троице

О премилосердный Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в Нераздельней Троице покланяемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесные; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твои и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю нашему.

Молитва ко Господу

Владыко Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия, возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляя и, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имя), немощствующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (имя), воздвигни его от одра болезненнаго, и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою, Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем. Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Иная молитва ко Господу

Владыка Вседержителю, Врачу душ и телес наших, смиряяй и и возносяй, наказуяй и паки исцеляяй! Раба Твоего (имя) немощствующа посети и исцели его, возставив от одра и немощи. Запрети духу немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, и еже есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости Твоего ради человеколюбия. Ей, Господи, пощади создание Твое во Христе Иисусе, Господе нашем, с Ним же благословен еси, и со Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

В честь иконы Божией Матери "Целительница"

Приими, о, Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне приносимыя от нас, недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному образу пение возсылающих со умилением, яко Тебе Самой зде сущей и внемлющей молению нашему. По коемуждо бо прошению исполнение твориши, скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, разслабленныя и недужныя исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от обид избавляеши, прокаженныя очищаеши и малыя дети милуеши; еще же, Госпоже Владычице Богородице, и от уз и темниц свобождаеши и всякия многоразличныя страсти врачуеши: вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему. О, Всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас недостойных рабах Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и поклоняющихся со умилением Пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе, Приснодеве Преславней и Непорочней, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

В честь иконы Божией Матери "Всецарица" ("Пантанасса").

Молитва 1-я

О Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси, Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в безконечныя веки. Аминь.

Молитва 2-я

О Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонскаго в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною Надеждою буди. Тамо, идеже лютыи скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о Всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего. Яко живей Ти сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворную помощь скоро получив, прославляем Живоначальную Нераздельную Троицу, Отца, Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Св. Архангелу Рафаилу

О, святый Архангеле Рафаиле! Всеусердно молим тя, буди нам путеводитель в жизни нашей, сохрани от всех видимых и невидимых враг, исцели душевныя и телесныя болезни наша, управи жизнь нашу к покаянию во гресех и ко творению добрых дел. О, святый великий Рафаиле Архангеле! Услыши нас, грешных рабов Божиих (имена), молящихся тебе, и сподоби в здешней и в будущей жизни благодарити и славити общаго Создателя нашего в безконечныя веки веков. Аминь.

Молитва святым врачам

О велиции Христовы угодницы и чудотворцы Пантелеймоне, Косма и Дамиане, Кире и Иоанне, Ермолае, Диомиде, Фотие и Аникито! Услышите нас, молящихся вам (имена). Вы весте наша скорби и недуги, слышите воздыхания множества к вам притекающих. Сего ради к вам, яко скорым помощником и теплым молитвенником нашим зовем: не оставляйте нас вашим у Бога ходатайством. Мы присно заблуждаем от пути спасения, руководите нас, милостивые наставницы. Мы немощны есмы в вере, утвердите нас, Правоверия учители. Мы зело убози сотворихомся добрых дел, обогатите нас, милосердия сокровища. Мы присно наветуеми есмы от враг видимых и невидимых и озлобляеми, помозите нам, безпомощных заступницы. Гнев праведный, движимый на ны за беззакония наша, отвратите от нас вашим ходатайством у престола Судии Бога, Емуже вы предстоите на Небеси, святи и праведницы. Услышите нас, велиции Христовы угодницы, вас с верою призывающих, и испросите молитвами вашими у Отца Небеснаго всем нам прощение грехов наших и от бед избавление. Вы бо помощницы, заступницы и молитвенницы, и о вас славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 

Молитва о болящем к господу богу

 

Молитва об исцелении больного

О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему.

Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя).

Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя).
Аминь.

 

Молитва о болящем к господу богу

 

Молитвы о том, чтобы с любовью ухаживать за болящим

Молитва

Господи, Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, Агнче Божий, вземляй грехи мира, Пастырю добрый, положивый душу Твою за овцы Твоя, Небесный Врачу душ и телес наших, исцеляяй всякий недуг и всякую язву в людех Твоих! Тебе припадаю, помози мне, недостойной рабе Твоей. Призри, Многомилостиве, на делание и служение мое, даждь ми быти верною в мале: послужити болящим, Тебе ради, носити немощи немощных, и не себе, но Тебе единому угодити во вся дни живота моего. Ты бо рекл еси, о Сладчайший Иисусе: понеже сотвористе единому от сих братий Моих меньших, Мне сотвористе. Ей, Господи, суди мне, грешной, по сему глаголу Твоему, яко да сподоблюсь творити благую Твою волю во отраду и утешение искушаемых, недугующих раб Твоих, их же искупил еси честною Твоею Кровию. Ниспосли ми благодать Твою, попаляющую во мне страстей терние, призвавый мене, грешную, на дело служения о Имени Твоем; без Тебе не можем творити ничесоже: посети убо нощию и искуси сердце мое, внегда предстояти ми у возглавия болящих и низверженных; уязви душу мою Твоею любовию, вся терпящею и николиже отпадающею. Тогда возмогу, Тобою укрепляемая, подвигом добрым подвизатися и веру соблюсти, даже до последняго моего издыхания. Ты бо еси Источник исцелений душевных же и телесных, Христе Боже наш, и Тебе, яко Спасителю человеков и Жениху душ, грядущему в полунощи, славу и благодарение и поклонение возсылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь

О даровании христианского милосердия. Святым женам-мироносицам

О святыя Марфо и Марие и прочии святыя жены-мироносицы! Умолите Возлюбленнаго вами и вас возлюбившего Сладчайшаго Иисуса, Егоже вы исповедали есте Христа, Сына Божия, да даст и нам, грешным рабам Божиим (имена), грехов оставление, в вере правей нелицемерное и твердое стояние. Вселите в сердца наша дух страха Божия, смиреннаго на Бога упования, терпения и ко ближним милосердия. Избавите нас молитвами вашими от искушений житейских, бед и напастей, да тихое и мирное житие поживше зде, с помыслы непорочными и сердцем чистым, предстанем на оный Страшный суд, и добрый ответ на нем воздавше, радости неизреченныя во Царствии Небеснем сподобимся во веки веков.

Преподобному Серафиму Саровскому

О, пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе скоропослушный помощниче! Во дни земнаго жития твоего никтоже от тебе тощь и неутешен отыде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих. К сим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися. Егда же призва тя Бог от земных трудов к небесному упокоению, николиже любы твоя преста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя, умножившаяся, яко звезды небесныя; се бо по всем концем земли нашея людем Божиим являешися и даруеши им исцеления. Темже и мы вопием ти: о, претихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к Нему молитвенниче, николиже призывающия тя отреваяй! Вознеси о нас благомощную твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков. Аминь.

Иная молитва, ему же

О преподобне отче Серафиме! Вознеси о нас, рабех Божиих (имена), благомощную твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков.

Святителю Иоанну Милостивому, патриарху Александрийскому

Святителю Божий Иоанне, милостивый защитниче сирых и сущих в напастех! К тебе прибегаем и тебе молимся, раби Твои (имена), яко скорому покровителю всех ищущих от Бога утешения в бедах и скорбех. Не престай молитися ко Господу о всех с верою притекающих к тебе! Ты, преисполнен сый Христовой любви и благости, явился еси яко чудный чертог добродетели милосердия и стяжал себе имя "Милостивый". Ты был еси яко река, непрестанно текущая щедрыми милостями и всех жаждущих обильно напояющая. Веруем, яко, по преселении от земли на небо, усугубися в тебе дар благодати сея и яко соделался еси неисчерпаемый сосуд всякия благостыни. Сотвори убо своим ходатайством и заступлением пред Богом "всякия утехи", да вси, прибегающии к тебе, обретают мир и безмятежие: даруй им утешение в печалех временных и пособие в нуждах житейских, всели в них надежду вечнаго упокоения в Царствии Небесном. В житии своем на земли ты был пристанище всем сущим во всякой беде и нужде, обидимым и недугующим; ни един от притекавших к тебе и просивших у тебе милости лишен бысть твоея благостыни. Тожде и ныне, царствуя со Христом на небеси, яви всем покланяюшимся пред честною твоею иконою и молящимся о помощи и заступлении. Не точию сам ты творил милость безпомощным, но и сердца других воздвигал к утешению немощных и к призрению убогих. Подвигни убо и ныне сердца верных к заступлению сирых, утешению скорбящих и успокоению неимущих. Да не оскудевают в них дары милости, паче же да веселится в них (и в дому сем, призревающем страждущих) , мир и радость о Духе Святе, — во славу Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, во веки веков. Аминь.

Святителю Тихону Задонскому

О всехвальный святителю и угодниче Христов, отче наш Тихоне! Ангельски на земли пожив, ты яко ангел благий явился еси и в давнем твоем прославлении: веруем от всея души и помышления, яко ты, благосердый наш помощниче и молитвенниче, твоими неложными ходатайствы и благодатию, от Господа обильно тебе дарованною, присно способствуеши нашему спасению. Приими убо, ублажаемый угодниче Христов, и в час сей наша недостойная моления: свободи ны твоим заступлением от облегающаго нас суесловия и суемудрия, неправоверия и зловерия человеческаго; потщися, скорый о нас предстателю, благоприятным твоим ходатайством умолити Господа, да пробавит Своя великия и богатыя милости на нас грешных и недостойных рабех Своих (имена), да уврачует Своею благодатию неисцеленныя язвы и струпы растленных душ и телес наших, да растворит окаменелая сердца наша слезами умиления и сокрушения о премногих согрешениих наших, и да избавит ны от вечных мук и огня геенскаго; всем же верным людем Своим да дарует в нынешнем веце мир и тишину, здравие и спасение и во всем благое поспешение, да тако, тихое и безмолвное житие поживше во всяком благочестии и чистоте, сподобимся со Ангелы и со всеми святыми славити и воспевати всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

Молитвы пред иконами Божией Матери "Умиление"

Приими, всеблагомощная, Пречистая Госпоже Владычице Богородительнице, сия честные дары, Тебе единей прикладныя, от нас, недостойных рабов Твоих: от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных высшая явльшаяся, понеже бо Тебе ради бысть Господь Сил с нами, и Тобою Сына Божия познахом и сподобихомся святаго Тела Его и пречистыя Крове Его; темже блаженна еси в родех родов, Богоблаженная, Херувимов светлейши и Серафимов честнейши сущая. И ныне, всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящися о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитися нам от всякаго совета лукаваго и всякаго обстояния и сохранитися нам неврежденным от всякаго ядовитаго прилога диавольскаго; но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюди, яко да Твоим заступлением и помощию спасаеми, славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице Единому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

 

Молитва о болящем к господу богу

 

Молитва благодарственная по исцелении от болезни

св. Иоанна Кронштадтского

Слава Тебе, Господи Иисусе Христе Сыне единородный безначального Отца, Едине исцеляяй всякий недуг и всякую язю в людех, яко помиловал мя еси грешнаго и избавил еси мя от болезни моея, не попустив ей развиться и умертвить меня по грехам моим. Даруй мне отныне, Владыко, силу твердо творить волю Твою во спасение души моей окаянной и во славу Твою со безначальным Твоим Отцем и единосущным Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 

Молитва о болящем к господу богу

Назад к списку

chudopomolitve.ortox.ru

МОЛИТВЫ О БОЛЯЩИХ

Тропарь, глас 4

Скорый в заступлении един сый, Христе, скорое свыше покажи посещение страждущему рабу Твоему, и избави от недуг и горьких болезней и воздвигни во еже пети Тя и славити непрестанно, молитвами Богородицы, едине Человеколюбче.

 

Кондак, глас 2

На одре болезни лежащаго и смертною раною уязвленнаго, якоже иногда воздвигл еси, Спасе, Петрову тещу и разслабленнаго на одре носимого, сице и ныне, Милосерде, страждущаго посети и исцели: Ты бо един еси недуги и болезни рода нашего понесый, и вся могий, яко Многомилостив.

 

Молитва Пресвятой Троице

О премилосердный Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в Нераздельней Троице покланяемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесные; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твои и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю нашему.

 

Молитва ко Господу

Владыко Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия, возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляя и, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имя), немощствующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (имя), воздвигни его от одра болезненнаго, и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою, Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем. Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

 

Иная молитва ко Господу

Владыка Вседержителю, Врачу душ и телес наших, смиряяй и возносяй, наказуяй и паки исцеляяй! Раба Твоего (имя) немощствующа посети и исцели его, возставив от одра и немощи. Запрети духу немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, и еже есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости Твоего ради человеколюбия. Ей, Господи, пощади создание Твое во Христе Иисусе, Господе нашем, с Ним же благословен еси, и со Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

В честь иконы Божией Матери «Целительница»

Приими, о, Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне приносимыя от нас, недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному образу пение возсылающих со умилением, яко Тебе Самой зде сущей и внемлющей молению нашему. По коемуждо бо прошению исполнение твориши, скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, разслабленныя и недужныя исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от обид избавляеши, прокаженныя очищаеши и малыя дети милуеши; еще же, Госпоже Владычице Богородице, и от уз и темниц свобождаеши и всякия многоразличныя страсти врачуеши: вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему. О, Всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас недостойных рабах Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и поклоняющихся со умилением Пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе, Приснодеве Преславней и Непорочней, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 

В честь иконы Божией Матери «Всецарица» («Пантанасса»)

Молитва 1-я

О Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси, Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в безконечныя веки. Аминь.

 

Молитва 2-я

О Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонскаго в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною Надеждою буди. Тамо, идеже лютыи скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о Всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего. Яко живей Ти сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворную помощь скоро получив, прославляем Живоначальную Нераздельную Троицу, Отца, Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

 

Св. Архангелу Рафаилу

О, святый Архангеле Рафаиле! Всеусердно молим тя, буди нам путеводитель в жизни нашей, сохрани от всех видимых и невидимых враг, исцели душевныя и телесныя болезни наша, управи жизнь нашу к покаянию во гресех и ко творению добрых дел. О, святый великий Рафаиле Архангеле! Услыши нас, грешных рабов Божиих (имена), молящихся тебе, и сподоби в здешней и в будущей жизни благодарити и славити общаго Создателя нашего в безконечныя веки веков. Аминь.

 

Молитва святым врачам

О велиции Христовы угодницы и чудотворцы Пантелеймоне, Косма и Дамиане, Кире и Иоанне, Ермолае, Диомиде, Фотие и Аникито! Услышите нас, молящихся вам (имена). Вы весте наша скорби и недуги, слышите воздыхания множества к вам притекающих. Сего ради к вам, яко скорым помощником и теплым молитвенником нашим зовем: не оставляйте нас вашим у Бога ходатайством. Мы присно заблуждаем от пути спасения, руководите нас, милостивые наставницы. Мы немощны есмы в вере, утвердите нас, Правоверия учители. Мы зело убози сотворихомся добрых дел, обогатите нас, милосердия сокровища. Мы присно наветуеми есмы от враг видимых и невидимых и озлобляеми, помозите нам, безпомощных заступницы. Гнев праведный, движимый на ны за беззакония наша, отвратите от нас вашим ходатайством у престола Судии Бога, Емуже вы предстоите на Небеси, святи и праведницы. Услышите нас, велиции Христовы угодницы, вас с верою призывающих, и испросите молитвами вашими у Отца Небеснаго всем нам прощение грехов наших и от бед избавление. Вы бо помощницы, заступницы и молитвенницы, и о вас славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 

Молитва (от зубной боли) 
Священномученику Антипе
, епископу Пергама Асийского

О, преславный священномучениче Антипо и скорый помощнице христианам в болезнях! Верую от всея души и помышления, яко дадеся тебе от Господа дар болящая исцеляти, недугующия врачевати и разслабленныя укрепляти. Сего ради к тебе, яко благодатному врачу болезней, аз немощный прибегаю и, твой досточтимый образ со благоговением лобызая, молюся: твоим предстательством у Царя Небеснаго испроси мне болящему исцеление от удручающия мя зубныя болезни, аще бо и недостоин есмь тебе благостнейшаго отца и приснаго заступника моего, но ты, быв подражатель человеколюбия Божия, сотвори мя достойна твоего заступления чрез мое обращение от злых дел к благому житию, уврачуй обильно дарованною тебе благодатию язвы и струпы души и тела моего, даруй ми здравие и спасение и во всем благое поспешение, да тако тихое и безмолвное житие пожив во всяком благочестии и чистоте, сподоблюся со всеми святыми славити Всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Источник

rainboway.info

Канон за болящего,

глас 3-й

Песнь 1

Ирмос: Пресекаемое море жезлом древле, Израиль пройде яко по пустыни, и крестообразно яве предуготовляет стези. Сего ради пойм во хвалении чудному Богу нашему, яко прославися.
Припев: Милостиве Господи, услыши молитву раб Твоих, молящихся Тебе.
В день печали, нашедшия на ны, к Тебе, Христе Спасе, припадающе, Твоея милости просим. Облегчи болезнь раба Твоего, изреки нам яко и сотнику: иди, се здрав есть отрок твой.
Припев: Милостиве Господи, услыши молитву раб Твоих, молящихся Тебе.
Мольбы и моления, с воздыханием к Тебе вопием, Сыне Божий, помилуй нас. Воздвигни со одра лежащаго, яко разслабленнаго словом: возьми одр твой, глаголя, отпущаются ти гресй твои.
Слава: Твоего, Христе, образа подобию поклоняющеся, верою целуем, и болящему здравия просим, подражающе кровоточивей, яже подольца риз Твоих коснуся, и исцеление недуга прият.
И ныне: Пречистая Госпоже Богородице, всем известная Помощница, не презри нас к Тебе припадающих, моли яко блага Твоего Сына и Бога нашего, дати здравие болящему, да Тя с нами прославляет.

Песнь 3

Ирмос: Иже от не сущих вся приведши, словом созидаемая, совершаемая духом, Вседержителю Вышний, в любви Твоей утверди мене.
Припев: Милостиве Господи, услыши молитву раб Твоих, молящихся Тебе.
Иже от тяжких болезней на земли повержен, к Тебе, Христе, с нами вопиет, подаждь здравие телеси его, яко же Иезекии плакавшуся к Тебе. Призри, Господи, на наше смирение, и не помяни беззаконий наших, но веры ради болящаго, яко прокаженнаго словом исцели ему болезнь, да Твое, Христе Боже, славится имя.
Слава: Церковь, юже еси освятил, на ту, Христе, не даждь поношения, но воздвигни невидимо в недузе на одре лежащаго, в нейже молим Ти ся: да не рекут невернии, где есть Бог их.
И ныне: К Твоему пречистому, Богородице, образу руце воздеюще вопием, услыши раб Твоих молитву и спаси в болезни лежащаго, да от болезни востав, воздаст обеты, яже в печали глаголаша уста его.

Седален, глас 8-й:

На одре греховней лежаща мя, и страстьмй уязвена, и якоже воздвигл еси Петрову тещу и спасе разслабленнаго носима со одром, тако и ныне посети, Милостиве, болящаго, понесый недуги рода нашего. Тебе Единаго вемы, терпелива и милосерда, милостива Врача душам и телесем, Христа Бога нашего, наводяща недуги и паки исцеляюща, подавающа прощение кающимся о согрешениих, Единаго Милосердаго и Милостиваго.
Слава: Аз грешный плачуся на одре своем лежа, прощение ми подаждь, Христе Боже, и от болезни сея воздвигни мя, и яже есмь от юности грехи сотворил, избыти ми сих молитвами Богородицы даруй.
И ныне: Умилосердися и спаси мя, воздвигни мя от одра болезненнаго, мощь бо моя во мне изнеможе и весь нечаянием одержим есмь, Мати Божия Пречистая, исцели недугующа люте, Ты бо еси Помощница Христианом.

Песнь 4

Ирмос: Положил еси к нам твердую любовь, Господи: Единороднаго бо Твоего Сына за ны на смерть дал еси, темже Ти зовем благодаряще: слава силе Твоей, Господи.
Припев: Милостиве Господи, услыши молитву раб Твоих, молящихся Тебе.
Уже отчаянна лютым недугом и к смерти приближившайся, возврати, Христе, на живот и даждь плачущимся утеху, да вси прославляем Твоя святая чудеса.
Припев: Милостиве Господи, услыши молитву раб Твоих, молящихся Тебе.
К Тебе, Творче, каемся в своих гресех, яко не хощеши смерти грешничи, оживи, уздрави болящаго, да востав послужит Ти, исповедуя с нами Твою благость.
Слава: Слезы Манассйины, Ниневйтян покаяние, Давидово исповедание прийм, вскоре спасл еси, и наши молитвы ныне приимй, даждь здравие болящему, о немже Тя молим.
И ныне: Подаждь нам Твою милость, Госпоже, всегда на Тя надеющимся, испроси здравие болящему, врачебнии Твои руце с Предтечею, Богородице, ко Господу Богу простирающи.

Песнь 5

Ирмос: На земли Невидимый явился еси, и человеком волею сожил еси Непостижимый, и к Тебе утренююще, воспеваем Тя, Человекелюбче.
Припев: Милостиве Господи, услыши молитву раб Твоих, молящихся Тебе.
Дщерь Иайрову уже умершу, яко Бог оживил еси, и ныне возведи, Христе Боже, от врат смертных болящаго, Ты бо еси Путь и Живот всем.
Припев: Милостиве Господи, услыши молитву раб Твоих, молящихся Тебе.
Сына вдовйча оживив Спасе, и тоя слезы преложив на радость, спаси от недуга тлеющаго раба Твоего, да и наша скорбь и болезнь на радость прийдет.
Слава: Огненну болезнь тещи Петрове прикосновением Твоим исцелив, и ныне возстави болящаго раба Твоего, да востав яко Иона, послужит Ти.
И ныне: Скорбнии, смиреннии, грешнии, не имущий дерзновения к Тебе, Пречистая Богомати, вопием, умоли Сына Твоего Христа дати болящему здравие телесй.

Песнь 6

Ирмос: Бездна последняя грехов обыде мя, и исчезает дух мой: но прострый, Владыко, высокую Твою мышцу, яко Петра мя, Управителю, спаси.
Припев: Милостиве Господи, услыши молитву раб Твоих, молящихся Тебе.
Бездну милосердия и милости имея, Христе Боже, услыши моления раб Твоих. Ты бо еси Петром Тавифу воскресил, Ты и ныне в болезни лежащаго воздвигни, послушав церковных молитвенник.
Припев: Милостиве Господи, услыши молитву раб Твоих, молящихся Тебе.
Врачу душам и телесем нашим, понесый недуги всего мира, Христе, и Енея Павлом исцеливый, Ты и ныне болящаго исцели святых апостол молитвами.
Слава: Преложи, Христе, на радость рыдание о недужнем скорбящем, да Твою получивше милость, внидут в дом Твой со обетными дарми, славяще Тя в Троице Единаго Бога.
И ныне: Приидйте, о друзи, поклонимся молящеся о болящем Божией Матери. Та бо имеет власть недужныя исцеляти, со безмездникома вкупе, духовным невидимо помазующе маслом.

Кондак, глас 3-й:

Душу мою, Господи, во гресех всяческих, безместными деяньми разслаблену воздвигни божественным Твоим человеколюбием, яко же и разслабленнаго воздвигл еси древле, да зову Ти спасаем: щедре Христе, даждь ми изцеление.

Икос:

Иже руки Своей горстию содержай концы, Иисусе Боже, Иже Отцу собезначальный и Духу Святому совладычествуя, яко плотию явился еси недуги исцеляя и страсти очистил еси, слепыя просветил еси, и разслабленнаго словом Божественным совоставил еси, сего право ходяща сотворив и одр повелел еси на раму взята. Темже вси с ним воспеваем и поем: щедре Христе, даждь ми изцеление.

Песнь 7

Ирмос: Прежде образу златому, персидскому чтилищу отроцы не ноклонйшася, трие поюще посреде пещи: отцев Боже, благословен еси.
Припев: Милостиве Господи, услыши молитву раб Твоих, молящихся Тебе.
О, Кресте Пресвятый Христов, честное Древо Животное. Тобою смерть погибе и мертвии воскресоша, и ныне болящаго изцели и оживи, якоже при Елене умершую девицу.
Припев: Милостиве Господи, услыши молитву раб Твоих, молящихся Тебе.
Долгую и лютую болезнь Иовлю на гноищи и в червех, того молящася, словом изцели л еси, Господи. И ныне же в церкви о болящем молим Тя: яко благ, изцели невидимо молитвами святых Твоих.
Слава: Вси вемы, яко умрети нам есть, Тебе Богу тако изволившу, но на мало время, Милостиве, здравия просим болящему, пременй от смерти на живот, даждь скорбящим утеху.
И ныне: Пособствуй и помогай нашему сиротству, Богородице, Ты бо веси время и час, когда умолити Сына Твоего и Бога нашего, дати болящему здравие и прощение от всех грех.

Песнь 8

Ирмос: Служити Живому Богу, в Вавилоне отроцы претерпевше, о мусикййских органех нерадиша, и посреде пламене стояще, боголепную песнь воспеваху, глаголюще: благословите вся дела Господня Господа.
Припев: Милостиве Господи, услыши молитву раб Твоих, молящихся Тебе.
Милость покажи, Владыко, в болезни раба Твоего, и скоро изцели, милостиве Христе Боже, и аще смерти не предаждь судией, да Ти покаяние воздаст. Сам бо рекл еси: не хощу смерти грешничи.
Припев: Милостиве Господи, услыши молитву раб Твоих, молящихся Тебе.
Господи милостиве, Твоя преславная чудеса да и до нас ныне достигнут: бесы проженй, недуги погуби, раны изцели, болезни уврачуй, и потворы и чародеяния и всякия язи избави ны.
Слава: Запретйвый, Христе, морским ветром, и страх ученик на радость преложивый, и ныне запрети тяжким болезнем, труждающим раба Твоего, да вси возвеселимся хваляща Тя во веки.
И ныне: Избави, Богородице, от обышедших ны печалей, различных недуг, отравы же и чародейства, и бесовскаго мечтания, и от навета злых человек и от напрасныя смерти, молим Ти ся.

Песнь 9

Ирмос: На Синайстей горе виде Тя в купине Моисей, неопально огнь Божества заченшую во чреве: Даниил же Тя виде гору несекомую, жезл прозябший, Исайа взываше, от корене Давидова.
Припев: Милостиве Господи, услыши молитву раб Твоих, молящихся Тебе.
Источниче жизни, подателю, Христе, милости, не отврати лица Твоего от нас. Облегчи болезнь утруженому болезнию, и воздвигни яко Фаддеом Авгаря, да присно Тебе славит со Отцем и Святым Духом.
Припев: Милостиве Господи, услыши молитву раб Твоих, молящихся Тебе.
Евангельскому верующе гласу, Твоего ищем обета, Христе: просите бо, рече, и дастся вам. Тем и ныне предстояще молим Тя, возстави со одра здрава лютым повержена недугом, да Тя с нами вкупе величает.
Слава: Мучимый недугом, внутрь невидимыми ранами, Тебе, Христе, с нами вопиет, не нам, Господи, не нас ради, вси бо исполнены грехов, но Матерними Твоими и Предтечевыми молитвами даждь исцеление болящему, да Тя вси возвеличим.
И ныне: Божия Мати Пречистая, со всеми святыми призываем Тя, со ангелы и архангелы, с пророки и патриархи,
со апостолы, с преподобными и праведными молйся Христу Богу нашему дати здравие болящему, да Тя вси величаем.

Молитва

Боже сильный, милостию строяй вся на спасение роду человеческому, посети раба Твоего сего (имя), нарицающа имя Христа Твоего, исцели его от всякого недуга плотскаго: и отпусти грех и греховныя соблазны, и всяку напасть, и всяко нашествие неприязнено далече сотвори от раба Твоего. И воздвигни от одра греховнаго, и устрой его во святую Твою Церковь здрава душею и телом, и делы добрыми славящаго со всеми людьми имя Христа Твоего, яко Тебе славу возсылаем, со Безначальным Ти Сыном и со Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва до и после чтения Евангелия

Каждый день нужно читать по одной главе Евангелия, а перед и после главы — эту молитву.

Спаси, Господи, и помилуй раба Твоего (имя) словами Божественнаго Евангелия, чтомыми о спасении раба Твоего.
Попали, Господи, терние всех его согрешений, и да вселится в него благодать Твоя, опаляющая, очищающая, освящающая всего человека во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Молитва болящей

Господи, видишь Ты мою болезнь. Ты знаешь, как я грешна и немощна; помоги мне терпеть и благодарить Твою Благость. Господи, сотвори, чтобы болезнь эта была в очищение многих моих грехов. Владыко Господи, я в руках Твоих, помилуй меня по воле Твоей и, если мне полезно, исцели меня вскоре. Достойное по делам моим приемлю; помяни мя, Господи, во Царствии Твоем! Слава Богу за все!

Молитва благодарственная, святого Иоанна Кронштадского, читаемая после исцеления от болезни

Слава Тебе, Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначальнаго Отца, едине изцеляяй всяк недуг и всяку язю в людех, яко помиловал мя еси грешнаго и избавил еси мя от болезни моей, не попустив ей развиться и умертвить меня по грехам моим. Даруй мне отныне, Владыко, силу твердо творить волю Твою во спасение души моея окаянныя и во славу Твою со Безначальным Твоим Отцем и Единосущным Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва в болезни

Господи Боже, Владыко жизни моей, Ты по благости Твоей сказал: не хочу смерти грешника, но чтоб он обратился и жив был. Я знаю, что эта болезнь, которою я страдаю, есть наказание Твое за мои грехи и беззакония; знаю, что по делам моим я заслужил тягчайшее наказание, но, Человеколюбче, поступай со мною не по злобе моей, а по беспредельному милосердию Твоему. Не пожелай смерти моей, но дай мне силы, чтобы я терпеливо сносил болезнь, как заслуженное мною испытание, и по исцелении от нее обратился всем сердцем, всею душою и всеми моими чувствами к Тебе, Господу Богу, Создателю моему, и жив был для исполнения святых Твоих заповедей, для спокойствия моих родных и для моего благополучия. Аминь.

Молитва во время эпидемии

Господи Боже наш! Услышь с высоты святаго Твоего Престола нас, грешных и недостойных рабов Твоих, благость Твою грехами своими прогневавших и милосердие Твое удаливших, и не взыскивай с рабов Твоих, но отврати страшный гнев Твой, справедливо нас постигший, прекрати пагубное наказание, удали страшный меч Твой, невидимо и безвременно нас поражающий, и пощади несчастных и слабых рабов Твоих, и не обрекай на смерть души наши, в покаянии прибегающие с истомленным сердцем и со слезами к Тебе, Богу Милосердому, мольбам нашим внимающему и перемену подающему. Ибо Тебе (одному только) принадлежит милость и спасение, Боже наш, и Тебе славословие приносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на всякую немощь

Владыко Вседержителю, Врачу душ и телес, смиряяй и возносяй, наказуяй и паки исцеляяй, брата нашего (имя) немощствующа посети милостию Твоею, простри мышцу Твою, исполнену исцеления и врачбы, и исцели его, возставляй от одра и немощи, запрети духу немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку рану, всяку огневицу и трясавицу. И аще есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости, Твоего ради человеколюбия.

Молитва за немощного и неспящего

Боже Великий, Хвальный и Непостижимый, и Неисповедимый, создавый человека рукою Твоею, персть взем от земли и образом Твоим почтивый его, явися на рабе Твоем (имя) и даждь ему сон успокоения, сон телесный, здравия и спасения живота, и крепость душевную и телесную. Сам убо, Человеколюбче Царю, предстани и ныне наитием Святаго Твоего Духа, и посети раба Твоего (имя), даруй ему здравие, крепость и благомощие Твоею благостию: яко от Тебе есть всяко даяние благо и всяк дар совершен. Ты бо еси Врач душ наших, и Тебе славу, и благодарение, и поклонение возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
 
О том же молятся святым семи отрокам и Ангелу Хранителю болящего.

Молитва о том, чтобы с любовью ухаживать за болящими

Господи, Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, Агнче Божий, вземляй грехи мира, Пастырю добрый, положивый душу Твою за овцы Твоя, Небесный Врачу душ и телес наших, исцеляяй всякий недуг и всякую язву в людех Твоих! Тебе припадаю, помози мне, недостойной рабе Твоей. Призри, Многомилостиве, на делание и служение мое, даждь ми быти верною в мале; послужити болящим, Тебе ради, носити немощи немощных, и не себе, но Тебе Единому угождати во вся дни живота моего. Ты бо рекл еси, о, Сладчайший Иисусе: «Понеже сотвористе единому от сих братий Моих меньших, Мне сотвористе». Ей, Господи, суди мне, грешной, по сему глаголу Твоему, яко да сподоблюся творити благую Твою волю во отраду и утешение искушаемых, недугующих раб Твоих, ихже искупил еси честною Твоею Кровию. Ниспосли ми благодать Твою, попаляющую во мне страстей терние, призвавый мя, грешную, на дело служения о Имени Твоем; без Тебе не можем творити ничесоже: посети убо нощию и искуси сердце мое, внегда предстояти ми у возглавия болящих и низверженных; уязви душу мою Твоею любовию, вся терпящею и николиже отпадающею. Тогда возмогу, Тобою укрепляема, подвигом добрым подвизатися и веру соблюсти, даже до последнего моего издыхания. Ты бо еси Источник исцелений душевных же и телесных, Христе Боже наш, и Тебе, яко Спасителю человеков и Жениху душ, грядущему в полунощи, славу и благодарение и поклонение возсылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

далееВсе молитвы …